I N F O R M A C J A

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym oraz zwierzętom bezdomnym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia realizowane jest przez Wójta, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii posiadającym prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewnia niezbędną całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną.

Zadanie to realizuje Przychodnia TOMVET – PSIAKOWO s.c Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31.(nr tel. 46 837 35 24, 601 303 395).

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że od stycznia 2020 roku w każdy poniedziałek Urząd Gminy czynny jest w godz. 9.00-17.00

a w pozostałe dni bez zmian (wtorek – piątek 8.00-16.00)

W okresie czerwca – sierpnia w dniach wtorek-piątek Urząd będzie czynny w godz.7.00-15-00

informacja od 13.00 nieczynne

wolny 24 grudnia 20190 scan na storne

wolen 3333

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Domaniewicach poszukuje właściciela świnek wietnamskich, które zostały znalezione w okolicy miejscowości Stroniewice.

Każda osoba, która może pomóc w ustaleniu pochodzenia świnek wietnamskich proszona jest o kontakt pod numerem telefonu 46 830 17 74 w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

Domaniewice, dnia 31 października 2019r.

Mieszkańcy Gminy Domaniewice

Uprzejmie informuję, że ze względu na zmianę w dniu 6 września 2019 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z naliczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawodawca wprowadził obowiązek zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (zielonych w postaci ściętej trawy, liści, drobnych gałęzi itp.), co musi być brane pod uwagę przy przygotowaniu postępowania przetargowego przy jednoczesnej możliwości zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

Proszę o jak najszybsze poinformowanie tutejszego urzędu o przewidywanym kompostowaniu bioodpadów poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

Niezależnie od powyższego informuję, że Rada Gminy w związku ze zmianą ustawy określi nowy wzór deklaracji zgodnie z art. 6m w/w ustawy. W deklaracji tej Rada może wymagać podania informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. W przypadku braku informacji zwrotnej o kompostowaniu będziemy zmuszeni do naliczenia znacznie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowanymi ok 5 zł na osobę.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie niniejszej informacji i pilne złożenie ankiety, nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r.

Druki ankiet dostępne w Urzędzie Gminy Domaniewice

/ pokój nr 12 / w godzinach 8.00 – 16.00.

 

ankieta – dla m,ieszkańców

Plakat KSOW Szkolenie

Spotkanie informacyjne pn.: „Postaw na własny biznes”

Informacja (2)Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Postaw na własny biznes”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 18 września 2019 roku w godzinach 10:00 – 12:00 (rejestracja
od godz. 9:45) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej, parter – rekrutacja
do 16.09.2019 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3711-spotkania-informacyjne-pn-postaw-na-wlasny-biznes – rekrutacja do 16.09.2019 r. Informujemy
o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

 1. Rejestracja uczestników.
 2. Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:
  • poniżej 29 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  2014 – 2020;
  • powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  • zamieszkałych na obszarach wiejskich – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  • w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  – w ramach Instrumentów zwrotnych;
  • programy akceleracyjne – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 4. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail:
LPILowicz@lodzkie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020