Informujemy, że 

w dniu 31.12.2020 roku (czwartek)

Urząd Gminy w Domaniewicach jest

czynny do godz 12.00.

  Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie naszego kraju.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zachowanie szczególnej czujności i przywiązywanie dużej wagi do bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, by zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa grypy ptaków.

W szczególności zaleca:

zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem innych zwierząt, zwłaszcza dzikiego ptactwa

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa

jeśli miało się kontakt w ciągu 72 h z ptactwem dzikim(np. polowania na ptactwo łowne) – nie wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu

nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

– zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe(drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i/lub skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                         Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 15.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 18.11.2020 r. (środa) w godzinach od 12:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w części Domaniewic (od drogi krajowej nr 14 do torów kolejowych) w związku
z prowadzonymi pracami wodociągowymi. Za utrudnienia przepraszamy.

infografika 11.11.2020-1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.: przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53, świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.:

 • przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53
 • świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Kiedy i o której zorganizujemy dyżury

20 października od 09:00-12:00 tel. 24 254 55 01

21 października od 09:00-11:30 tel. 46 830 17 01

22 października od 10:00-13:00 tel. 42 714 33 15

23 października od 10:00-13:00 tel. 42 638 21 37

27 października od 09:00 do 11:00 46 874 19 00

28 października od 09:00 do 11:00 24 721 07 08

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

cos

Cykl dyżurów dla Seniorów – plakat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza 26 października 2020 r. do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.: „Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

26 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Jaką formę przyjmie wyrównanie?
 • Jaki wniosek należy złożyć, aby otrzymać wyrównanie??
 • Czy poza wnioskiem trzeba złożyć inne dokumenty? Jeśli tak, jakie?
 • Ile wyniesie świadczenie wyrównawcze ?
 • Kiedy będzie wypłacane?

Godzina: 11:00-13:00

Nr tel. 42 638 24 00

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Dyżur dla działaczy opozycji antykomunistycznej

cos

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń !!!

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

7 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Ustalenie wysokości emerytury dla rocznika 1953 w związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z 19 czerwca 2020 r.”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Kogo dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.?
 • Kto musi składać wniosek o przeliczenie, a kto nie będzie musiał tego robić?
 • Kto i kiedy dostanie wyrównanie?
 • Co można zyskać na ponownym przeliczeniu renty lub emerytury?

Godzina: 11:00-13:00

Nr. tel. 42 638 24 00

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

118241993_3309833542575844_9166082684261950721_o

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

Wójt Gminy Domaniewice zawiadamia:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni:

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 • do wniosku dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r., jeżeli w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła.

UWAGA

Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie

dołączają tego dokumentu do wniosku.

 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych według stanu na dzień 1 lutego 2020 r. oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/

byłam posiadaczem w 2019 r.

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, prosimy (jeśli jest to możliwe ) we wniosku zaznaczać, że zwrot podatku akcyzowego ma być wypłacany przelewem na wskazane konto bankowe.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Domaniewice

                                                                                                                                                             Paweł Kwiatkowski

Akcyza – zestawienie faktur sierpień 2020 Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_dla_rolnikow_na_2020_r_5 (1)

zalacznik_do_akcyzy

Zawiadomienie wójta o akcyzie 2020 II termin