Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informuję, iż od 16 marca 2021 r do odwołania  Urząd Gminy oraz GOPS w Domaniewicach ograniczają przyjęcia interesantów, natomiast nie przerywa pracy. 

Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym, proszę dzwonić: 46 830 17 60 lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej ug@domaniewice.pl

Przy wejściu do budynku Urzędu umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą składać wnioski, podania, deklaracje, itp.

Wnioski na fotowoltaikę oraz biomasę, proszę składać osobiście w pokoju nr 6.

Wejście do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach wejściowych.

Urząd Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

Wójt Gminy Domaniewice – Paweł Kwiatkowski,
tel.: 46 830 17 62, 
e-mail: pawel.kwiatkowski@domaniewice.pl
Sekretarz Gminy- Marlena Różycka- Żak,
tel.: 46 830 17 63, 
e-mail: marlena.zak@domaniewice.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Henryka Drążkiewicz,
tel.: 46 830 17 75, 
e-mail: henryka.drazkiewicz@domaniewice.pl 
Skarbnik Gminy- Alicja Szymajda,
tel.: 46 830 17 68, 
e-mail: alicja.szymajda@domaniewice.pl
Elżbieta Bagnowska- księgowość budżetowa,
tel.: 46 830 17 69, 
e-mail: elzbieta.bagnowska@domaniewice.pl
Izabela Kaczmarek-  księgowość budżetowa, płace, ZUS, VAT,
tel.: 46 830 17 70
, e-mail: izabela.kaczmarek@domaniewice.pl
Anna Polit- podatki i opłaty lokalne, zwrot podatku akcyzowego,
tel.: 46 830 17 72, e-mail: anna.polit@domaniewice.pl
Magdalena Grabowicz- kasa, księgowość podatkowa,
tel.: 46 830 17 72, 
e-mail: magdalena.grabowicz@domaniewice.pl
Grażyna Jamroch- ewidencja ludności, dowody osobiste, rolnictwo,
tel.: 46 830 17 74, e-mail: grazyna.jamroch@domaniewice.pl
Bożenna Kosiorek- planowanie przestrzenne, odpady, ochrona środowiska,
tel.: 46 830 17 64,  e-mail: bozena.kosiorek@domaniewice.pl
Magdalena Sut- obsługa Rady Gminy, organizacje pozarządowe, OSP,
tel.: 46 830 17 65, e-mail: magdalena.sut@domaniewice.pl
Ewa Walczak- gospodarka komunalna (woda, ścieki, oświetlenie uliczne) drogi,
tel.: 46 830 17 66,
e-mail: ewa.walczak@domaniewice.pl
Agata Wodzyńska- gospodarka nieruchomościami, wycinka drzew,
tel.: 46 830 17 66, e-mail: agata.wodzynska@domaniewice.pl
Beata Kapusta- promocja gminy, zamówienia publiczne,
tel.: 46 830 17 67, 
e-mail” beata.kapusta@domaniewice.pl

 Tel.: 46 830 17 60, Fax: 46 830 17 61, e-mail: ug@domaniewice.pl