Na terenie gminy zadania z zakresu oświaty na poziomie wychowania przedszkolnego realizowane są przez: Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, punkt przedszkolny oraz oddziały „O” przy szkołach podstawowych gdzie uczęszcza ogółem 150 dzieci.

Funkcjonują tu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach. Łącznie w klasach I-VI uczy się 290 dzieci.

szkola_02

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Domaniewicach zapewnia naukę dla 150 uczniów.

Wszystkie placówki oświatowe są wyposażone w infrastrukturę sportową i rekreacyjną (sale gimnastyczne, boiska, place zabaw) oraz dobre zaplecze dydaktyczne, w tym pracownie przedmiotowe. Przy SP w Domaniewicach działa stołówka zapewniająca ciepły posiłek dla wszystkich uczniów. Uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych, osiągają również wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

Gminazjum w Domaniewicach

Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

Szkoła Podstawowa w Skaratkach