Na terenie Gminy Domaniewice działa wiele Organizacji Społecznych. Do najważniejszych należą:

  1. Ochotnicze Straże Pożarne w: Domaniewicach, Krępie, Skaratkach, Reczycach, Rogóźnie, Sapach, Stroniewicach, Srzebieszewie
  2. Grupa AA dla osób uzależnionych od alkoholu – „Przeminęło w wiatrem” utworzona w 1999r. z siedzibą w GOK Domaniewice
  3. Grupa dla osób współuzależnionych Al-anon „Przebaczenie” utworzona w 2003r. z siedzibą w GOK Domaniewice
  4. Młodzieżowy Klub Abstynencki „Exodus” działający przy Parafii pw. Św. Bartłomieja w Domaniewicach
  5. Koła Gospodyń Wiejskich

Nowe godziny pracy urzędu!

Urząd Gminy w Domaniewicach czynny codziennie od godziny 8:00 do 16:00

W poniedziałki do 17:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem.