logo ministerstwo

W naszej Gminie rozpocznie się Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które Gmina Domaniewice złożyła wniosek w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju”.
W ramach niniejszego zadania zaplanowano:
1) demontaż obecnego pomnika z piaskowca i wykonanie nowego pomnika z granitu,
2) wymianę 10 krzyży z lastrica na krzyże granitowe,
3) demontaż i wykonanie nowych chodników na kwaterze tj. chodnika przyległego do pomnika
i pomiędzy krzyżami,
4) wymianę płyt z lastryka tworzących ogrodzenie wokół kwatery na płyty granitowe.
Ogólna koncepcja prac restauratorskich na kwaterze żołnierzy zakłada poprawę wizerunku i estetyki miejsca spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. a także uściślenie prawd historycznych.
Po zakończeniu inwestycji planowane jest uroczyste podsumowanie projektu z udziałem Parafii Rzymskokatolickiej, jednostek OSP z terenu naszej gminy, Szkół Podstawowych, GOK-u oraz Stowarzyszenia im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu .
Całkowity koszt realizacji zadania, to 69 006,00 zł brutto ( w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000,00 zł, pozostała kwota 29 006,00zł to środki własne Gminy Domaniewice.)

Domaniewice, 14.11.2019

Trwają prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Do dnia dzisiejszego wykonano:
1) demontaż pomnika wojskowego wykonanego z materiału piaskowiec,
2) demontaż krzyży Lastrico,
3) demontaż chodnika przyległego do pomnika i pomiędzy krzyżami wykonanego z Lastrico,
4) wykonanie podłoża betonowego pod chodniki do pomnika i między krzyżami,
5) demontaż Lastrico z murku ogrodzenia pomnika wojskowego.

1

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 27.11.2019

 

Następne etapy restauracji kwatery żołnierzy Wojska Polskiego:

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach zbliżają się ku końcowi…

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 12.12.2019