konkurs

Gmina Domaniewice przystępuje do organizacji ósmej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach którego rozegrany zostanie XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, odbywać się będzie w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2016r.

 sport

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN

26 maja – 1 czerwca 2016 r.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

 sport1

 

Data
imprezy

Nazwa imprezy

Organizator imprezy
(telefon kontaktowy do organizatora)

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Godzina

29.05.16 Domaniewicki Cross Wiosenny Gmina Domaniewice/LUKS Asik

46 830-17-60

Domaniewice 9.00-14.00
01.06.16 Dzień Dziecka-Dzień Sportu Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

46 838-35-92

Domaniewice 9.00-14.00
01.06.16 Dzień Dziecka-Dzień Sportu Szkoła Podstawowa w Skaratkach

46 838-33-82

Skaratki 9.00-14.00
01.06.16 Dzień Dziecka-Dzień Sportu i Rekreacji KGW Rogóżno, Sołtys wsi Rogóźno, OSP w Rogóźnie

tel. 663-491-173

Rogóźno 15.30-20.00

STMiG – zgłoszenie do VIII Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich.

Celem programu jest :

promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu oraz integracji rodzinnej,

– uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,

– rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,

– poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

 

W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą w całej Polsce, mieszkańcy danego miasta lub gminy, osoby  dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, turyści. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych, turystyce lub innych aktywnościach  ruchowych.

 

Zapraszamy osoby, instytucje lub grupy nieformalne z terenu gminy Domaniewice
o zgłaszanie przedsięwzięć planowanych w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich do Urzędu Gminy w Domaniewicach, osobiście bądź drogą elektroniczną   ugdomaniewice@wp.pl  do dnia 17 maja 2016r.

 

Koordynatorem samorządowym akcji jest Magdalena Sut tel. 46 830-17-65

 

Szczegółowy wykaz imprezy w gminie Domaniewice pojawi się na stronie po 19 maja 2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem VIII  Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Więcej informacji na stronie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl