VIII Edycja konkursu na prace dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

VIII Edycja konkursu na prace dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich „POLSKA WIEŚ DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła
VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski
Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Akcja „Oddaj Krew” w Domaniewicach

Informujemy , że w dniu 21.02.2016r.( niedziela) w godz.9.00-12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi prowadzi akcję „Oddaj krew”.

Dotacje na zabytki

Do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje