Informujemy mieszkańców Gminy Domaniewice iż, zgodnie
z podjętą UCHWAŁĄ NR XX/115/16 Rady Gminy Domaniewice
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice, uległy zmianie stawki za wodę
i ścieki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Taryfowe grupy odbiorców wody

Grupa I Gospodarstwa domowe opomiarowane
Grupa II Gospodarstwa domowe nieopomiarowane
Grupa III Działalność gospodarcza

Cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości :

Grupa odbiorców Cena brutto w zł.
I 2,30
II 2,40
III 2,90

Taryfowe grupy odbiorców ścieków

 

Grupa I Gospodarstwa domowe opomiarowane
Grupa II Gospodarstwa domowe nieopomiarowane
Grupa III Działalność gospodarcza

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków w wysokości :

Grupa odbiorców Cena brutto w zł.
I 3,50
II 3,70
III 4,80

Miesięczna opłata abonamentowa – 1,00 zł. brutto.

Wójt Gminy Domaniewice

                                                                        Paweł Kwiatkowski