Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, również w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 wsparcie specjalisty można uzyskać w dotychczasowych planowanych terminach konsultacji, w ramach Punktu Konsultacyjno – Wspierającego w Domaniewicach

w każdy wtorek w godzinach 1300 do 1800 pod numerem telefonu 609-568-973

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl