Konsultacje psychologiczne

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, również w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 wsparcie specjalisty można uzyskać w dotychczasowych planowanych terminach konsultacji, w ramach Punktu Konsultacyjno – Wspierającego w Domaniewicach

w każdy wtorek w godzinach 1300 do 1800 pod numerem telefonu 609-568-973

I N F O R M A C J A

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym oraz zwierzętom bezdomnym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia realizowane jest przez Wójta, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii posiadającym prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewnia niezbędną całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną.

Zadanie to realizuje Przychodnia TOMVET – PSIAKOWO s.c Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31.(nr tel. 46 837 35 24, 601 303 395).

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl