Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice

tel. 46 830 17 60, 46 838 35 22
Fax: 46 830 17 61
ug@domaniewice.pl

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020

(dotyczy dochodów z tytułu  podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych i dochodów różnych)

 

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  50 9288 1037 1982 2578 2000 0070

(dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami)

 

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  21 9288 1037 1982 2578 2000 0010

(dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym)

 

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl