Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice

tel. 46 830 17 60, 46 838 35 22
Fax: 46 830 17 61
ugdomaniewice@wp.pl

Konto bankowe Urzędu Gminy w Domaniewicach
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020