Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągów publicznych w Skaratkach (Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże)  i Reczycach woda jest nieprzydatna do spożycia i zostaje odcięty jej dopływ ze stacji SUW w Skaratkach i Reczycach. 

Na czas usunięcia awarii z uwagi na możliwości techniczne, zaopatrzenie wszystkich mieszkańców Gminy  w wodę przydatną do spożycia odbywać się będzie  ze Stacji Uzdatniania  Wody w Domaniewicach.