Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Radni Gminy Domaniewice w kadencji 2018 – 2023

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Pełniona funkcja

 

1

 

 

Jurga Bartłomiej

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

2.

 

 

Lusztak Dorota

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

3.

 

Ogonowska Małgorzata

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

4.

 

Góra Rafał

 

 

Radny

 

5

 

 

Jabłońska Paulina

 

Radna
 

6

 

 

Karcz Sławomir

 

Radny
 

7

 

 

Kuciński Ireneusz

 

Radna
 

8

 

 

Loba Anna

 

Radna
 

9

 

 

Marczak Grzegorz

 

Radny
 

10

 

Pawlata Małgorzata Radna
 

11

 

 

Rolewski Marcin

 

Radny
 

12

 

Spychała Jan Radny
 

13

 

 

Stajuda Arkadiusz

 

Radny
 

14

 

 

Wojda Wiesława

 

Radna
 

15

 

Ziarnik Sławomir Radny

 

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl