Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

STRONIEWICE PIĘKNIEJĄ C.D.

20 października 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Stroniewicach odbył się ostatni już etap realizacji projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Dotychczas w ramach projektu posadzono krzewy przy świetlicy, zakupiono altanę ogrodową i pomalowano ścianę szczytową budynku świetlicy.
Ostatnim zadaniem tego projektu była organizacja imprezy dla Sołectwa promującej region, którą zorganizowało wspólnie Sołectwo, KGW oraz OSP Stroniewice.
Główną atrakcją festynu były występy artysty cyrkowego p. Mirosława Zgierskiego, który swoimi umiejętnościami zachwycił wszystkie dzieci. Ponadto dzieci bawiły się przy muzyce ludowej, piekły i dekorowały ciasteczka a także dzięki charakteryzatorom malującym ich buzie i  robiącym tatuaże  mogły zamienić się w postacie z bajek.
Wszyscy mogli skosztować pysznej grochówki, kiełbaski z grilla i chleba ze smalcem

DSCN0248DSCN0255DSCN0264

DSCN0269

 

DSCN0277

DSCN0281

 

 

 

 

DSCN0308

 

DSCN0326DSCN0329

DSCN0304DSCN0330DSCN0341

DSCN0350

DSCN0357

DSCN0358

DSCN0362DSCN0365DSCN0374DSCN0376DSCN0380

Program Priorytetowy „ Czyste Powietrze ”

              Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

Projekt U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Domaniewice

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023

ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt U C H W A Ł A Nr …………Rady Gminy Domaniewice

 

 

STRONIEWICE PIĘKNIEJĄ

W miejscowości Stroniewice rozpoczęto realizację projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego w kwocie 5.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane poniższe zdania:

– wykonanie nasadzeń krzewów wraz z odpowiednim przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu na ten cel,

– zakup i postawienie na utwardzonym terenie altany ogrodowej,

– pomalowanie ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej,

– organizacja imprezy dla Sołectwa promującej region.

IMG_20180818_170736IMG_20180829_164022IMG_20180829_123333IMG_20180829_164000IMG_20180914_143434IMG_20180920_155602

Wybór przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

UCHWAŁA NR XLV/264/18
RADY GMINY DOMANIEWICE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Domaniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice został wybrany
Pan Arkadiusz Stajuda.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Lusztak

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz czwarty możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

(więcej…)

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 19 sierpnia 2018 r. w Domaniewicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody objął patronatem Wójt Gminy Domaniewice p. Paweł Kwiatkowski..
Udział w zawodach wzięło  11 drużyn z 6 jednostek OSP z terenu naszej gminy.

W grupie MDP  drużynę wystawiła tylko jednostka z OSP Rogóźno.

W grupie „C”drużyny wystawiły:
– OSP Domaniewice
– OSP Krępa
– OSP Reczyce.

W grupie „A” startowały drużyny z następujących jednostek:
– OSP Domaniewice
– OSP Krepa
-OSP Reczyce I
– OSP Reczyce II
– OSP Rogóźno
– OSP Stroniewice
– OSP Strzebieszew

Drużyna MDP z OSP Rogóźno ćwiczenia bojowe wykonała w czasie 49,0 zaś sztafetę w czasie 92,6 zajmując tym samym I miejsce.

W grupie „C” poszczególne drużyny  osiągnęły następujące czasy zajmując:
I miejsce OSP Reczyce
– ćwiczenia bojowe – 52,4
– sztafeta pożarnicza – 70,0
– II miejsce OSP Domaniewice
– ćwiczenia bojowe – 57,6
– sztafeta pożarnicza – 83,4
III miejsce OSP Krępa
– ćwiczenia bojowe – 65,0
– sztafeta pożarnicza – 86,7

W grupie „A” kwalifikacja drużynowa wyglądała następująco:
– I miejsce OSP Reczyce  I
– ćwiczenia bojowe – 37,5
– sztafeta pożarnicza – 62,6
-II miejsce  OSP Stroniewice
– ćwiczenia bojowe – 53,1
– sztafeta pożarnicza – 64,0
– III miejsce OSP Rogóźno
– ćwiczenia bojowe – 49,2
– sztafeta pożarnicza – 68,2
– IV miejsce OSP Reczyce II
– ćwiczenia bojowe – 48,8
– sztafeta pożarnicza – 72,2
– V miejsce OSP Strzebieszew
– ćwiczenia bojowe – 49,3
– sztafeta pożarnicza – 73,7
-VI miejsce OSP Domaniewice
– ćwiczenia bojowe – 56,7
– sztafeta pożarnicza – 70,0
-VII miejsce OSP Krepa
– ćwiczenia bojowe – 56,6
– sztafeta pożarnicza – 81,0
Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy p. Paweł Kwiatkowski  wraz z Przewodniczącym  Rady Gminy p. Ryszardem Ogonowskim, a gratulacje składali również przedstawiciel PSP w Łowiczu kpt. mgr inż. Tomasz Ledzion oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Domaniewicach dh Ireneusz Kuciński.
Zawody przebiegły w sposób prawidłowy, bez zastrzeżeń i protestów przy pięknej słonecznej pogodzie.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Inwestycja Gminy Domaniewice „Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”

W budżecie gminy na 2018 rok Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Domaniewice postanowili przeznaczyć środki na zagospodarowanie działek oznaczonych nr ewid. 372
i 1852 przy ulicy Kościelnej. Przed inwestycją teren ten był niezagospodarowany i sprawiał wrażenie terenu mało uporządkowanego w tak  bardzo istotnej przestrzeni publicznej Gminy Domaniewice.

W ramach tej inwestycji zaplanowano do wykonania dwa następujące zadania:

  • – zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz
    z oświetleniem oraz zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę”,

– zadanie II: „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Domaniewicach”.

Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca TOM- BUD Tomasz Mroczkowski z którym na realizacje powyższych zadań zawarto umowę na łączną kwotę 436 340,00 zł.

  • W ramach zadania I powstało ponad 120 miejsc parkingowych wyłożonych kostką betonową, które przecinają pasy zieleni z miejscami do odpoczynku.
  • Wartość tego zadania wyniosła 340 620,00 zł.
  • W ramach zadania II w części południowej terenu wyodrębniono klomb w kształcie koła z ławeczkami po obwodzie i atrakcyjną powierzchnią z nasadzeniami drzew i krzewów. Uatrakcyjnieniem tego obszaru jest zamontowanie oświetlenia W pasach zieleni posadzono takie rośliny jak: klony, lipy drobnolistne, rubinie akacjowe, jodła , tuje , jałowce oraz tawuły.
  • Budowa klombu współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Nowo powstały obiekt jest ogólnodostępnym miejscem zarówno do rekreacji i wypoczynku jak i rozwoju turystyki.

Całkowita wartość tego zadania to 95 720,00, w tym dofinansowanie 59 537,00 zł. Zarówno parking, jak i skwerek są miejscami z których korzysta wielu  mieszkańców, ale też  i osób przyjezdnych zwłaszcza w czasie różnych świąt i uroczystości kościelnych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach poprzez budowę powyższych obiektów miało głównie na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD i promocję Gminy Domaniewice.

 

20180808_125955 (1)

20180808_130009 (1)

20180808_130048

20180808_130122

 

 

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu gminy Domaniewice.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Gminie Domaniewice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętujednostkom  OSP z terenu gminy Domaniewice zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Domaniewice otrzymała dotację w wysokości 34 353,00 zł. z przeznaczeniem na zakup :
– torby ratowniczej – 2 szt,
– parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt,
– detektora  napięcia – 1 szt,
– cylindrów  rozpierających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach -1 szt
– pilarki do drewna  – 1 szt,
– przenośnego zestawu oświetleniowego – 1 szt,
– noszy typu deska -1 szt,
– zestawu szyn typu Kramer – 1 szt.
Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostki OSP Domaniewice, OSP Rogóźno,
OSP Stroniewice i OSP Strzebieszew.
Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 31 319,20 zł.
Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratownika na miejscu zdarzenia poszkodowanym.
Przekazania wyposażenia jednostkom  OSP dokonał Wójt Gminy – Paweł Kwiatkowski.
Przekazanie odbyło się w obecności m.in. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu st. bryg. mgr inż. Jacka Szeligowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

141211

976

5432KODAK Digital Still Camera

6a81013