Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Stawka za odpady komunalne

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców gminy Domaniewice, iż zgodnie z podjętą Uchwałą           Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i począwszy od dnia

1 stycznia 2018 roku wynosi :

– 9,50 zł od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny,

  18,00  od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie przypomina się o terminowym uiszczaniu opłat  za gospodarowanie odpadami tj.

 – I kwartał do dnia 31 marzec 2018r

– II kwartał do dnia 30 czerwiec 2018r

– III kwartał do dnia 30 wrzesień 2018r

– IV kwartał do dnia 31 grudnia 2018r

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż po przeprowadzeniu działań naprawczych  wykonano  badania jakości wody przez Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu .

Wyniki ponownych badań potwierdzają,  iż woda z tych wodociągów jest wolna od bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w dniu 30.11.2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionych wodociągów.

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                    Paweł Kwiatkowski

 

Konferencja Czas na ekologię!

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Czas na ekologię

Podsumowanie projektu: „Dookoła pasiaka” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podsumowanie projektu:

„Dookoła pasiaka” współfinansowanego z  budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.       

Projekt był realizowany na terenie sołectwa Domaniewice od dnia 1 lipca do 15 listopada 2017 r.

Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez realizację działań kulturalnych związanych folklorem łowickim i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu zrealizowano:

– spotkanie z p. Zbigniewem Zagajewskim – mieszkańcem Domaniewic, znawcą             i miłośnikiem lokalnej historii pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej  i dziś”;

– rodzinne warsztaty folklorystyczne (2 spotkania) prowadzone przez twórczynie ludowe Alicję Matczak i Jolantę Kołodziejską. Na warsztatach powstał m.in. pająk łowicki wykonany z wełny, bibuły i słomy;

– wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”;

– odnowiono przystanek autobusowy przy drodze krajowej nr 14: został otynkowany, zmienione zostało pokrycie dachowe, a mieszkańcy sołectwa zaangażowali się w malowanie ścian przystanku w kolorowe pasy nawiązujące do pasiaka łowickiego;

– odmalowano parkan (długości około 100 m2) przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach w kolorowe pasy nawiązujące do motywu pasiaka łowickiego;

– zorganizowano na podsumowanie projektu poczęstunek dla mieszkańców sołectwa .

 

Kolorowy przystanek i parkan po odnowieniu upiększyły  przestrzeń publiczną – wyglądają estetycznie, są widoczne z daleka, i kojarzone są z łowicką tradycją                 i naszym folklorem.

Wszystkie w/w cele i działania udało się zrealizować dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców sołectwa i przy udziale wolontariuszy, liderów i miłośników regionu  oraz współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową i Stowarzyszeniem Aktywny Senior w Domaniewicach.

 

Projekt wzmocnił więzi oraz zintegrował mieszkańców sołectwa, a inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Domaniewic.zdjęcie 1

Zdjęcia z realizacji projektu:

zdjęcie 2

Spotkanie ze Zbigniewem Zagajewskim  pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej i dziś”

 

zdjęcie 3

Rodzinne warsztaty folklorystycznezdjęcie 4

Wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami

z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”

 

zdjęcie 5

Malowanie przystanku przy drodze krajowej nr 14

 

zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8

Malowanie parkanu przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach

 

zdjęcie 9zdjęcie 10

zdjęcie 11Poczęstunek