Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu gminy Domaniewice.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Gminie Domaniewice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętujednostkom  OSP z terenu gminy Domaniewice zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Domaniewice otrzymała dotację w wysokości 34 353,00 zł. z przeznaczeniem na zakup :
– torby ratowniczej – 2 szt,
– parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt,
– detektora  napięcia – 1 szt,
– cylindrów  rozpierających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach -1 szt
– pilarki do drewna  – 1 szt,
– przenośnego zestawu oświetleniowego – 1 szt,
– noszy typu deska -1 szt,
– zestawu szyn typu Kramer – 1 szt.
Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostki OSP Domaniewice, OSP Rogóźno,
OSP Stroniewice i OSP Strzebieszew.
Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 31 319,20 zł.
Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratownika na miejscu zdarzenia poszkodowanym.
Przekazania wyposażenia jednostkom  OSP dokonał Wójt Gminy – Paweł Kwiatkowski.
Przekazanie odbyło się w obecności m.in. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu st. bryg. mgr inż. Jacka Szeligowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

141211

976

5432KODAK Digital Still Camera

6a81013

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego

        W dniu 13 lipca 2018 roku gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego-   Witolda Stępienia oraz Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego- Ilonę Rafalską. Celem wizyty było podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Ponadto Pan Marszałek wręczył granty sołeckie województwa łódzkiego dla miejscowości Domaniewice z przeznaczeniem  na dofinansowanie zadania własnego gminy pod nazwą „Zieleń i My”  oraz  Stroniewice na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą  „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice”.36940749_1759991244083035_1810613591854809088_o

37030202_1759991334083026_8566210592816234496_o

37171343_1759991454083014_7005602894028210176_o

37167423_1759991544083005_5376213381348851712_o