Projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”

W celu dokończenia prac rozpoczętych w 2016 r. przy Świetlicy Wiejskiej  w Strzebieszewie został napisany projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”. Projekt napisany przez Sołectwo Strzebieszew i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. DSCF5399

(więcej…)

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Józefy Adach

W dniu dzisiejszym tj. 02 maja 2017 roku niecodzienny jubileusz 100-lecia urodzin obchodzi mieszkanka Skaratek – Pani Józefa Adach.

Z tej zaszczytnej okazji Jubilatkę odwiedza grono Jej rodziny i liczni goście.

W tak wyjątkowym wydarzeniu dla historii Gminy Domaniewice Pani Józefie najserdeczniejsze życzenia w imieniu władz samorządowych złożyli: Wójt Gminy Domaniewice Pan Paweł Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Ogonowski, Inspektor ds. Ewidencji i Ludności – Pani Grażyna Jamroch, Radna Powiatu Łowickiego Pani Małgorzata Ogonowska.

Gratulujemy tego pięknego Jubileuszu! Jednocześnie Pani Józefie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.

DSCN5511
DSCN5527

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice

I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektororaz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.: (więcej…)

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach.

Gmina Domaniewice informuję, iż realizuję zadanie pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

-Wartość ogólna zadania: 592.810,41 PLN.

-Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 386.062,00 PLN, w tym w formie pożyczki 193.031,00 PLN oraz w formie dotacji 193.031,00 PLN.

 

fundusz

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

 

Opis zakresu projektu:

Termomodernizacja budynku polega na dociepleniu ścian elewacji budynku wraz z ościeżami styropianem fasadowym, dociepleniu stropu poddasza styropianem podłogowym, dociepleniu sufitu nad salą gimnastyczną oraz sufitu nad częścią starszą wełną mineralną. Ponadto w ramach termomodernizacji zostaną wymienione wrota oraz wszystkie okna drewniane wraz z parapetami. Termomodernizacja obejmie również wymianę grzejników centralnego ogrzewania z podejściami
i montażem zaworów termostatycznych w obrębie całego budynku, montaż dwóch powietrznych pomp ciepła dla ogrzania ciepłej wody użytkowej, montaż ogniwa fotowoltaicznego dla zasilania obiegu ciepłej wody użytkowej, wymianę pieca centralnego ogrzewania, roboty rozbiórkowe związane z termomodernizacją oraz przebudowę i wymianę pokrycia dachowego na budynku.

Informacja Policji

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2016 r. w województwie łódzkim ruszył program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do jej odwiedzania. Aby skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy wejść na stronę internetową Komedy Powiatowej Policji w Łowiczu: www.lowicz.policja.gov.pl , kliknąć na internetową mapę zagrożeń, zaakceptować regulamin, znaleźć odpowiedni zagrożony rejon i wówczas można przystąpić do naniesienia występującego zagrożenia naciskając odpowiednią ikonę. Mapa jest bardzo prosto w obsłudze i każdy bezproblemowo może z niej skorzystać.