Podsumowanie projektu „Razem młodzi i starsi – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” realizowanego w miejscowości Reczyce

LOGO_1

Podsumowanie projektu „Razem młodzi i starsi – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” realizowanego w miejscowości Reczyce współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem projektu było, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz promowanie regionu na terenie Sołectwa Reczyce.

Projekt był realizowany w okresie lipiec – wrzesień. W ramach przedsięwzięcia plac przy Świetlicy został uporządkowany oraz wyrównany. Została zakupiona altana wraz ze stołem i ławkami teren pod altaną utwardzono oraz ułożono kostkę brukową. Mieszkańcy angażując się nieodpłatnie własnymi siłami  ułożyli krawężniki w miejscu nasadzeń, rozłożyli agrowłókninę antychwastową  pod nasadzenia następnie wykonali nasadzenia krzewów, na koniec z został wysypany kamień pod krzewy.  Na obszarze wokół altany została zasiana trawa. Mieszkańcy korzystali z własnego sprzętu jaki posiadają w swoich gospodarstwach.

Projekt zakończyła impreza zorganizowana w dniu 28 września 2019 r. przez mieszkańców ze współudziałem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Panów z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Wspólne biesiadowanie miało na celu integrację społeczna oraz promowanie regionu.  Był poczęstunek dla Gości oraz wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, konkursy, zabawy na dmuchańcach, malowanie twarzy oraz występ artysty cyrkowego.

Całość projektu pozwolił stworzyć miejsce do wspólnego wypoczynku oraz dała możliwość na częstsze wspólne spotkania mieszkańców Sołectw Reczyce.

1
2
3
4
5
6a7
8
9
10
12
11
13

Spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”

Szanowni Państwo,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegozaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”. Do skorzystania ze spotkania zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 1 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul.Traugutta 21/23 (XVII piętro) – rejestracja uczestników od godz. 9:45. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 do dnia 24 września 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Jaros

Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,  90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

GPILodz@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Klauzula informacyjna RODO: https://rpo.lodzkie.pl/images/RODO/klauzula-rodo-pife-2082019.pdf

cid:image017.png@01D1010D.D646ECB0

cid:image018.png@01D1010D.D646ECB0

cid:image019.jpg@01D1010D.D646ECB0       cid:image020.jpg@01D1010D.D646ECB0

cid:image011.png@01D100D3.E5FCE270

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adresmonitoringpunktow@miir.gov.pl.

Podsumowanie projektu „Radosny Lisek” realizowanego w miejscowość Lisiewice Duże

LOGO_1

Podsumowanie projektu „Radosny Lisek” realizowanego w miejscowość Lisiewice Duże współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany był na terenie sołectwa Lisiewice Duże w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Celem Projektu  było zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej poprzez zakup urządzeń zabawowych i utworzenie placu zabaw w Lisiewiczach Dużych, dla tutejszej społeczności oraz mieszkańców sąsiedniej wsi Lisiewic Małych.

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy angażując się nieodpłatnie, własnymi siłami uporządkowali teren przy Świetlicy. Plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa – ważka, karuzela oraz bujak pojedynczego na sprężynie. Cały teren pod placem zabaw został wysypany drobnym  pisakiem, natomiast wokół placu zostały nasadzone krzewy. Piaskownica wraz z ławeczkami została wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców. Wszystkie prace zostały wykonane przez okolicznych mieszkańców własnymi siłami przy użyciu sprzętu rolniczego, który posiadają we własnych gospodarstwach.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w celu promowania regionu dla Sołectwa Lisiewice Duże oraz Lisiewice Małe zorganizowano imprezę (współorganizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach), na której odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw. Przygotowano poczęstunek oraz zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci min: zabawy na dmuchańcach, kolorowe tatuaże, animacje oraz występ artysty cyrkowego.

Dzięki realizacji projektu stworzono miejsce do wspólnego wypoczynku oraz mieszkańcy Sołectw Lisiewice Duże i Lisiewice Małe mieli szansę na wspólną integracje.

1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13

 

Podsumowanie projektu „Radość dzieciom” – nowy plac zabaw w miejscowości Sapy.

LOGO_1

Podsumowanie projektu „Radość Dzieciom” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt napisany przez sołectwo Sapy i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostką samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów  lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Celem Projektu  było promowanie regionu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawienie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców Sołectwa Sapy.

Projekt realizowany był w okresie lipiec – sierpień 2019 r. W ramach projektu została uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sapy. Prace polegały na uporządkowaniu i wyrównaniu terenu przy Świetlicy. Plac zabaw został wyposażony w nowy zestaw zabawowy. Dodatkowo mieszkańcy wykonali własnymi siłami 2 ławeczki, piaskownicę, huśtawkę wahadłową oraz huśtawkę ważkę. Wokół placu zabaw nasadzono krzewy, a cały plac wysypano piaskiem. W ramach wykonania zaplanowanych prac mieszkańcy użyli siłę rąk własnych, wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz sprzęt rolniczy, który posiadają we własnym gospodarstwie.

Na zakończenie projektu sołectwo Sapy z pomocą Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Panów z Ochotniczej Straży Ochotniczej zorganizowało 24 sierpnia uroczyste otwarcie placu zabaw. Przygotowano poczęstunek z potraw regionalnych, a także wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, tańce, brokatowe tatuaże. Finałem atrakcji dla dzieci był pokaz cyrkowy w którym dzieci i dorośli mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Za uczestnictwo w konkursach dzieci otrzymały upominki.

Wykonanie zaplanowanych prac w ramach projektu oraz imprezy na zakończenie dało doskonałą okazję na wspólną integracje społeczności oraz dzieci w miejscowości Sapy.

1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl