Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągów publicznych w Skaratkach (Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże)  i Reczycach woda jest nieprzydatna do spożycia i zostaje odcięty jej dopływ ze stacji SUW w Skaratkach i Reczycach. 

Na czas usunięcia awarii z uwagi na możliwości techniczne, zaopatrzenie wszystkich mieszkańców Gminy  w wodę przydatną do spożycia odbywać się będzie  ze Stacji Uzdatniania  Wody w Domaniewicach. 

 

 

 

Podsumowanie projektu: „Dookoła pasiaka” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podsumowanie projektu:

„Dookoła pasiaka” współfinansowanego z  budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.       

Projekt był realizowany na terenie sołectwa Domaniewice od dnia 1 lipca do 15 listopada 2017 r.

Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez realizację działań kulturalnych związanych folklorem łowickim i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu zrealizowano:

– spotkanie z p. Zbigniewem Zagajewskim – mieszkańcem Domaniewic, znawcą             i miłośnikiem lokalnej historii pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej  i dziś”;

– rodzinne warsztaty folklorystyczne (2 spotkania) prowadzone przez twórczynie ludowe Alicję Matczak i Jolantę Kołodziejską. Na warsztatach powstał m.in. pająk łowicki wykonany z wełny, bibuły i słomy;

– wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”;

– odnowiono przystanek autobusowy przy drodze krajowej nr 14: został otynkowany, zmienione zostało pokrycie dachowe, a mieszkańcy sołectwa zaangażowali się w malowanie ścian przystanku w kolorowe pasy nawiązujące do pasiaka łowickiego;

– odmalowano parkan (długości około 100 m2) przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach w kolorowe pasy nawiązujące do motywu pasiaka łowickiego;

– zorganizowano na podsumowanie projektu poczęstunek dla mieszkańców sołectwa .

 

Kolorowy przystanek i parkan po odnowieniu upiększyły  przestrzeń publiczną – wyglądają estetycznie, są widoczne z daleka, i kojarzone są z łowicką tradycją                 i naszym folklorem.

Wszystkie w/w cele i działania udało się zrealizować dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców sołectwa i przy udziale wolontariuszy, liderów i miłośników regionu  oraz współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową i Stowarzyszeniem Aktywny Senior w Domaniewicach.

 

Projekt wzmocnił więzi oraz zintegrował mieszkańców sołectwa, a inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Domaniewic.zdjęcie 1

Zdjęcia z realizacji projektu:

zdjęcie 2

Spotkanie ze Zbigniewem Zagajewskim  pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej i dziś”

 

zdjęcie 3

Rodzinne warsztaty folklorystycznezdjęcie 4

Wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami

z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”

 

zdjęcie 5

Malowanie przystanku przy drodze krajowej nr 14

 

zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8

Malowanie parkanu przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach

 

zdjęcie 9zdjęcie 10

zdjęcie 11Poczęstunek

 

 

 

Podsumowanie projektu: ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Podsumowanie projektu:

,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew” współfinansowanego z  budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego                                                             

W celu dokończenia prac rozpoczętych w 2016 r. przy Świetlicy Wiejskiej  w Strzebieszewie został napisany projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”. Projekt napisany przez Sołectwo Strzebieszew i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Za pośrednictwem projektu w okresie lipiec-październik 2017 r. zagospodarowano przestrzeń publiczną oraz poprawiono bazę sportowo-rekreacyjną przy Świetlicy Wiejskiej
w Strzebieszewie poprzez:

– uporządkowanie i wyrównanie powierzchni wokół Świetlicy

– utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej pod wybudowaną altaną

– ułożenie agrotkaniny antychwastowej

– wysypanie piaskiem placu zabaw dla dzieci

– zasiew trawy

– nasadzenia krzewów i drzew

Mieszkańcy Sołectwa angażując się w projekt nieodpłatnie własnymi siłami  uporządkowali teren oraz wypoziomowali plac zabaw, rozłożyli w wyznaczonych miejscach agrotkaninę
i uzupełnili powierzchnię pod placem zabaw zakupionym piaskiem, dokonali nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych oraz siewu trawy.

W ramach wykonania w/w prac mieszkańcy wykorzystywali siły rąk własnych oraz  sprzęt rolniczy, który posiadają np. ciągniki rolnicze z ładowaczami i maszynami towarzyszącymi. Sprzęt posłużył do wszelkich prac równających, mieszających oraz przewożenia materiałów.

 

Dodatkowo w dniu 26 sierpnia 2017 r.  w celu promowanie regionu dla Sołectwa Strzebieszew zorganizowano imprezę (współorganizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna
w Strzebieszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebieszewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach). W ramach tego przedsięwzięcia  przygotowano poczęstunek z potraw regionalnych, zorganizowano konkursy i zabawy dla rodzin oraz zakupiono nagrody
i upominki związane z regionem i folklorem łowickim, a także wspólnie biesiadowano. W dniu imprezy Strażacy OSP w  Strzebieszewie zapoznali również dzieci i młodzież ze sprzętem strażackim, który znajduje się w strażnicy.

Całość projektu pozwoliła zarówno na dokończenie prac przy Świetlicy jak i integrację mieszkańców Sołectwa Strzebieszew.zdjęcie 1

Zdjęcia z realizacji projektu:

 

 

zdjęcie 2 

zdjęcie 10zdjęcie 9

zdjęcie 3zdjęcie 4zdjęcie 5zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8

 

 

Projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”

W celu dokończenia prac rozpoczętych w 2016 r. przy Świetlicy Wiejskiej  w Strzebieszewie został napisany projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”. Projekt napisany przez Sołectwo Strzebieszew i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. DSCF5399

(więcej…)

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Józefy Adach

W dniu dzisiejszym tj. 02 maja 2017 roku niecodzienny jubileusz 100-lecia urodzin obchodzi mieszkanka Skaratek – Pani Józefa Adach.

Z tej zaszczytnej okazji Jubilatkę odwiedza grono Jej rodziny i liczni goście.

W tak wyjątkowym wydarzeniu dla historii Gminy Domaniewice Pani Józefie najserdeczniejsze życzenia w imieniu władz samorządowych złożyli: Wójt Gminy Domaniewice Pan Paweł Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Ogonowski, Inspektor ds. Ewidencji i Ludności – Pani Grażyna Jamroch, Radna Powiatu Łowickiego Pani Małgorzata Ogonowska.

Gratulujemy tego pięknego Jubileuszu! Jednocześnie Pani Józefie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.

DSCN5511
DSCN5527

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice

I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektororaz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.: (więcej…)