Domaniewice, dnia 08.05.2020r.

Komunikat

w sprawie poboru II raty podatków lokalnych za 2020 rok

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronowirus SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy informujemy, że raty podatku należy wpłacać:

na konto bankowe Gminy 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty podatku będzie można dokonać u sołtysa w miejscach przez nich wyznaczonych.

Dodatkowo informujemy, że wpłaty w Kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane w godzinach 9.00 -13.00 w dniach 11 -15 maja 2020 r.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                Paweł Kwiatkowski

Komunikat o racjonalne korzystanie z wody

Domaniewice, dn. 29.04.2020r.

 

Mieszkańcy Gminy Domaniewice

 

Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych powodujący wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych zwracam się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie przypominam, iż pobór wody z wodociągów gminnych winien służyć zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców i zwierząt gospodarskich.

Wykorzystanie wody do innych celów (w tym podlewania ogródków i zraszania trawników , podlewania upraw rolnych czy napełnianie basenów) jest niewłaściwe i może spowodować konieczność ograniczenia dostaw wody.

 

 

Wójt Gminy Domaniewice

                                                                                                                      Paweł Kwiatkowski

 

Komunikat dotyczący rozliczeń za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków

KOMUNIKAT

        W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronowirusa SARS-CoV2 w Polsce, Wójt Gminy Domaniewice informuje mieszkańców, iż  z uwagi na zbliżający się terminem rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki prosimy o podawanie stanów wodomierzy

telefonicznie pod numerem   46/ 830 17 70

lub na adres e-mail: izabela.kaczmarek@domaniewice.pl

Prosimy i zachęcamy do dokonywania płatności elektronicznie na rachunek wskazany w fakturach.

                                                                        WÓJT GMINY

                                                                            Paweł Kwiatkowski

Podziękowania

        Serdecznie dziękuję Radnym Rady Gminy, Sołtysom, Druhom OSP z terenu Gminy Domaniewice oraz wszystkim osobom zaangażowanym w dostarczanie maseczek ochronnych mieszkańcom Gminy Domaniewice.
Cieszę się, że zawsze mogę liczyć na Waszą pomoc.
Na ten trudny czas życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Domaniewice przede wszystkim dużo zdrowia i siły.

  Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice

Informacja dotycząca posiadania skrzynek pocztowych

W nawiązaniu do korespondencji kierowanej sprawie w latach ubiegłych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie mieszkańcom, właścicielom budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (Art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe).

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.

Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym.

Dziś przy istotnej części posesji, nie ma skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.

Załączam do wykorzystania stosowną informację oraz wzór formularza do publikacji na stronie internetowej, wewnętrznym biuletynie, bądź innej platformie komunikacji z mieszkańcami.

Łączę życzenia zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy.

Z poważaniem

Lucyna Prygiel-Augustyniak
Dyrektor Regionu Sieci w Łodzi

tel. 42 636 57 89
tel. kom. 502 015 752
ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź

http://www.poczta-polska.pl/hermes/themes/poczta-polska/skin/logo.png

grafika – skrzynki

 

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl