Stawka za odpady komunalne

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców gminy Domaniewice, iż zgodnie z podjętą Uchwałą           Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i począwszy od dnia

1 stycznia 2018 roku wynosi :

– 9,50 zł od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny,

  18,00  od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie przypomina się o terminowym uiszczaniu opłat  za gospodarowanie odpadami tj.

 – I kwartał do dnia 31 marzec 2018r

– II kwartał do dnia 30 czerwiec 2018r

– III kwartał do dnia 30 wrzesień 2018r

– IV kwartał do dnia 31 grudnia 2018r

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

 

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż po przeprowadzeniu działań naprawczych  wykonano  badania jakości wody przez Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu .

Wyniki ponownych badań potwierdzają,  iż woda z tych wodociągów jest wolna od bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w dniu 30.11.2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionych wodociągów.

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                    Paweł Kwiatkowski

 

Konferencja Czas na ekologię!

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Czas na ekologię

Komunikat z dnia 17.11.2017 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach

W związku z wydaną decyzją przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łowiczu stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia – ze względu na pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody w wodociągach w Skaratkach (Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże) i Reczycach, Wójt Gminy Domaniewice informuję, że w dniu 16.11.2017 r. zostały wyłączone Stacje Uzdatniania Wody w Skaratkach i Reczycach. Obecnie do w/w sieci wodociągowych   woda przydatna do spożycia dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Domaniewicach.

O kolejnych czynnościach dotyczących powyższej sytuacji konsumentów wody będziemy  informować na bieżąco.

Powyższy komunikat obowiązuje do odwołania.