GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 19 sierpnia 2018 r. w Domaniewicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody objął patronatem Wójt Gminy Domaniewice p. Paweł Kwiatkowski..
Udział w zawodach wzięło  11 drużyn z 6 jednostek OSP z terenu naszej gminy.

W grupie MDP  drużynę wystawiła tylko jednostka z OSP Rogóźno.

W grupie „C”drużyny wystawiły:
– OSP Domaniewice
– OSP Krępa
– OSP Reczyce.

W grupie „A” startowały drużyny z następujących jednostek:
– OSP Domaniewice
– OSP Krepa
-OSP Reczyce I
– OSP Reczyce II
– OSP Rogóźno
– OSP Stroniewice
– OSP Strzebieszew

Drużyna MDP z OSP Rogóźno ćwiczenia bojowe wykonała w czasie 49,0 zaś sztafetę w czasie 92,6 zajmując tym samym I miejsce.

W grupie „C” poszczególne drużyny  osiągnęły następujące czasy zajmując:
I miejsce OSP Reczyce
– ćwiczenia bojowe – 52,4
– sztafeta pożarnicza – 70,0
– II miejsce OSP Domaniewice
– ćwiczenia bojowe – 57,6
– sztafeta pożarnicza – 83,4
III miejsce OSP Krępa
– ćwiczenia bojowe – 65,0
– sztafeta pożarnicza – 86,7

W grupie „A” kwalifikacja drużynowa wyglądała następująco:
– I miejsce OSP Reczyce  I
– ćwiczenia bojowe – 37,5
– sztafeta pożarnicza – 62,6
-II miejsce  OSP Stroniewice
– ćwiczenia bojowe – 53,1
– sztafeta pożarnicza – 64,0
– III miejsce OSP Rogóźno
– ćwiczenia bojowe – 49,2
– sztafeta pożarnicza – 68,2
– IV miejsce OSP Reczyce II
– ćwiczenia bojowe – 48,8
– sztafeta pożarnicza – 72,2
– V miejsce OSP Strzebieszew
– ćwiczenia bojowe – 49,3
– sztafeta pożarnicza – 73,7
-VI miejsce OSP Domaniewice
– ćwiczenia bojowe – 56,7
– sztafeta pożarnicza – 70,0
-VII miejsce OSP Krepa
– ćwiczenia bojowe – 56,6
– sztafeta pożarnicza – 81,0
Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy p. Paweł Kwiatkowski  wraz z Przewodniczącym  Rady Gminy p. Ryszardem Ogonowskim, a gratulacje składali również przedstawiciel PSP w Łowiczu kpt. mgr inż. Tomasz Ledzion oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Domaniewicach dh Ireneusz Kuciński.
Zawody przebiegły w sposób prawidłowy, bez zastrzeżeń i protestów przy pięknej słonecznej pogodzie.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Inwestycja Gminy Domaniewice „Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”

W budżecie gminy na 2018 rok Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Domaniewice postanowili przeznaczyć środki na zagospodarowanie działek oznaczonych nr ewid. 372
i 1852 przy ulicy Kościelnej. Przed inwestycją teren ten był niezagospodarowany i sprawiał wrażenie terenu mało uporządkowanego w tak  bardzo istotnej przestrzeni publicznej Gminy Domaniewice.

W ramach tej inwestycji zaplanowano do wykonania dwa następujące zadania:

  • – zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz
    z oświetleniem oraz zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę”,

– zadanie II: „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Domaniewicach”.

Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca TOM- BUD Tomasz Mroczkowski z którym na realizacje powyższych zadań zawarto umowę na łączną kwotę 436 340,00 zł.

  • W ramach zadania I powstało ponad 120 miejsc parkingowych wyłożonych kostką betonową, które przecinają pasy zieleni z miejscami do odpoczynku.
  • Wartość tego zadania wyniosła 340 620,00 zł.
  • W ramach zadania II w części południowej terenu wyodrębniono klomb w kształcie koła z ławeczkami po obwodzie i atrakcyjną powierzchnią z nasadzeniami drzew i krzewów. Uatrakcyjnieniem tego obszaru jest zamontowanie oświetlenia W pasach zieleni posadzono takie rośliny jak: klony, lipy drobnolistne, rubinie akacjowe, jodła , tuje , jałowce oraz tawuły.
  • Budowa klombu współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Nowo powstały obiekt jest ogólnodostępnym miejscem zarówno do rekreacji i wypoczynku jak i rozwoju turystyki.

Całkowita wartość tego zadania to 95 720,00, w tym dofinansowanie 59 537,00 zł. Zarówno parking, jak i skwerek są miejscami z których korzysta wielu  mieszkańców, ale też  i osób przyjezdnych zwłaszcza w czasie różnych świąt i uroczystości kościelnych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach poprzez budowę powyższych obiektów miało głównie na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD i promocję Gminy Domaniewice.

 

20180808_125955 (1)

20180808_130009 (1)

20180808_130048

20180808_130122

 

 

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu gminy Domaniewice.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Gminie Domaniewice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętujednostkom  OSP z terenu gminy Domaniewice zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Domaniewice otrzymała dotację w wysokości 34 353,00 zł. z przeznaczeniem na zakup :
– torby ratowniczej – 2 szt,
– parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt,
– detektora  napięcia – 1 szt,
– cylindrów  rozpierających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach -1 szt
– pilarki do drewna  – 1 szt,
– przenośnego zestawu oświetleniowego – 1 szt,
– noszy typu deska -1 szt,
– zestawu szyn typu Kramer – 1 szt.
Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostki OSP Domaniewice, OSP Rogóźno,
OSP Stroniewice i OSP Strzebieszew.
Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 31 319,20 zł.
Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratownika na miejscu zdarzenia poszkodowanym.
Przekazania wyposażenia jednostkom  OSP dokonał Wójt Gminy – Paweł Kwiatkowski.
Przekazanie odbyło się w obecności m.in. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu st. bryg. mgr inż. Jacka Szeligowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

141211

976

5432KODAK Digital Still Camera

6a81013

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego

        W dniu 13 lipca 2018 roku gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego-   Witolda Stępienia oraz Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego- Ilonę Rafalską. Celem wizyty było podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Ponadto Pan Marszałek wręczył granty sołeckie województwa łódzkiego dla miejscowości Domaniewice z przeznaczeniem  na dofinansowanie zadania własnego gminy pod nazwą „Zieleń i My”  oraz  Stroniewice na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą  „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice”.36940749_1759991244083035_1810613591854809088_o

37030202_1759991334083026_8566210592816234496_o

37171343_1759991454083014_7005602894028210176_o

37167423_1759991544083005_5376213381348851712_o