Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Józefy Adach

W dniu dzisiejszym tj. 02 maja 2017 roku niecodzienny jubileusz 100-lecia urodzin obchodzi mieszkanka Skaratek – Pani Józefa Adach.

Z tej zaszczytnej okazji Jubilatkę odwiedza grono Jej rodziny i liczni goście.

W tak wyjątkowym wydarzeniu dla historii Gminy Domaniewice Pani Józefie najserdeczniejsze życzenia w imieniu władz samorządowych złożyli: Wójt Gminy Domaniewice Pan Paweł Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Ogonowski, Inspektor ds. Ewidencji i Ludności – Pani Grażyna Jamroch, Radna Powiatu Łowickiego Pani Małgorzata Ogonowska.

Gratulujemy tego pięknego Jubileuszu! Jednocześnie Pani Józefie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.

DSCN5511
DSCN5527

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice

I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektororaz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.: (więcej…)

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach.

Gmina Domaniewice informuję, iż realizuję zadanie pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

-Wartość ogólna zadania: 592.810,41 PLN.

-Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 386.062,00 PLN, w tym w formie pożyczki 193.031,00 PLN oraz w formie dotacji 193.031,00 PLN.

 

fundusz

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

 

Opis zakresu projektu:

Termomodernizacja budynku polega na dociepleniu ścian elewacji budynku wraz z ościeżami styropianem fasadowym, dociepleniu stropu poddasza styropianem podłogowym, dociepleniu sufitu nad salą gimnastyczną oraz sufitu nad częścią starszą wełną mineralną. Ponadto w ramach termomodernizacji zostaną wymienione wrota oraz wszystkie okna drewniane wraz z parapetami. Termomodernizacja obejmie również wymianę grzejników centralnego ogrzewania z podejściami
i montażem zaworów termostatycznych w obrębie całego budynku, montaż dwóch powietrznych pomp ciepła dla ogrzania ciepłej wody użytkowej, montaż ogniwa fotowoltaicznego dla zasilania obiegu ciepłej wody użytkowej, wymianę pieca centralnego ogrzewania, roboty rozbiórkowe związane z termomodernizacją oraz przebudowę i wymianę pokrycia dachowego na budynku.

Informacja

Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego , które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i  rozpowszechnienie informacji o ww. spotkaniu m.in. poprzez zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.

Potrzebne informacje znajdą Państwo również na naszej stronie www.ngo.lodzkie.pl pod poniższym linkiem:

 

http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/862-zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-forum-organizacji-pozarz%C4%85dowych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego