Podsumowanie projektu „Radość dzieciom” – nowy plac zabaw w miejscowości Sapy.

LOGO_1

Podsumowanie projektu „Radość Dzieciom” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt napisany przez sołectwo Sapy i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostką samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów  lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Celem Projektu  było promowanie regionu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawienie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców Sołectwa Sapy.

Projekt realizowany był w okresie lipiec – sierpień 2019 r. W ramach projektu została uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sapy. Prace polegały na uporządkowaniu i wyrównaniu terenu przy Świetlicy. Plac zabaw został wyposażony w nowy zestaw zabawowy. Dodatkowo mieszkańcy wykonali własnymi siłami 2 ławeczki, piaskownicę, huśtawkę wahadłową oraz huśtawkę ważkę. Wokół placu zabaw nasadzono krzewy, a cały plac wysypano piaskiem. W ramach wykonania zaplanowanych prac mieszkańcy użyli siłę rąk własnych, wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz sprzęt rolniczy, który posiadają we własnym gospodarstwie.

Na zakończenie projektu sołectwo Sapy z pomocą Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Panów z Ochotniczej Straży Ochotniczej zorganizowało 24 sierpnia uroczyste otwarcie placu zabaw. Przygotowano poczęstunek z potraw regionalnych, a także wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, tańce, brokatowe tatuaże. Finałem atrakcji dla dzieci był pokaz cyrkowy w którym dzieci i dorośli mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Za uczestnictwo w konkursach dzieci otrzymały upominki.

Wykonanie zaplanowanych prac w ramach projektu oraz imprezy na zakończenie dało doskonałą okazję na wspólną integracje społeczności oraz dzieci w miejscowości Sapy.

1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Podsumowanie Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych 18 sierpnia 2019 roku

W dniu 18 sierpnia 2019 r. w Domaniewicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody objął patronatem Wójt Gminy Domaniewice p. Paweł Kwiatkowski..
Udział w zawodach wzięło 12 drużyn z 8 jednostek OSP z terenu naszej gminy.

W grupie MDP drużynę wystawiła tylko jednostka z OSP Rogóźno.

W grupie „C” drużyny wystawiły:
– OSP Krępa
– OSP Reczyce.

W grupie „A” startowały drużyny z następujących jednostek:
– OSP Domaniewice
– OSP Krepa
– OSP Reczyce I
– OSP Reczyce II
– OSP Rogóźno
– OSP Sapy
– OSP Skaratki
– OSP Stroniewice
– OSP Strzebieszew

Drużyna MDP z OSP Rogóźno ćwiczenia bojowe wykonała w czasie 45,1 zaś sztafetę w czasie 79,1 zajmując tym samym I miejsce z wynikiem końcowym 124,2 pkt.

W grupie „C” poszczególne drużyny osiągnęły następujące czasy zajmując:

I miejsce OSP Reczyce z wynikiem łącznym 116,1 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 48,4
– sztafeta pożarnicza – 67,7

– II miejsce OSP Krępa z wynikiem łącznym 182,8 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 93,3
– sztafeta pożarnicza – 89,5

W grupie „A” kwalifikacja drużynowa wyglądała następująco:

– I miejsce OSP Reczyce drużyna I z wynikiem łącznym 112,7 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 50,1
– sztafeta pożarnicza – 62,6

-II miejsce OSP Stroniewice z wynikiem łącznym 121,0 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 53,4
– sztafeta pożarnicza – 67,6

– III miejsce OSP Skaratki z wynikiem łącznym 121,3 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 53,1
– sztafeta pożarnicza – 68,2

– IV miejsce OSP Reczyce drużyna II z wynikiem łącznym 125,6 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 52,2
– sztafeta pożarnicza – 73,4

– V miejsce OSP Rogóźno z wynikiem łącznym 127,0 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 53,4
– sztafeta pożarnicza – 73,6

-VI miejsce OSP Domaniewice z wynikiem łącznym 127,9 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 55,5
– sztafeta pożarnicza – 72,4

-VII miejsce OSP Strzebieszew z wynikiem łącznym 145,0 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 66,6
– sztafeta pożarnicza – 78,4

-VIII miejsce OSP Sapy z wynikiem łącznym 145,5 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 66,3
– sztafeta pożarnicza – 79,2

– IX miejsce OSP Krępa z wynikiem łącznym 157,4 pkt.
– ćwiczenia bojowe – 80,5
– sztafeta pożarnicza – 76,8

Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy p. Paweł Kwiatkowski, a gratulacje składali również przedstawiciel PSP w Łowiczu st. kpt. Barbara Błaszczyk oraz Komendant Zarządu Gminnego OSP w Domaniewicach dh Włodzimierz Fraszczyk. Zawody przebiegły w sposób prawidłowy, bez zastrzeżeń i protestów przy pięknej słonecznej pogodzie.

KODAK Digital Still Camera


KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera