Podsumowanie projekt „Zieleń i My”

Podsumowanie projektu „Zieleń i My” współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Projekt został zrealizowany w Sołectwie Domaniewice, na działce nr 473/5 znajdującej się w centrum Domaniewic, przy ulicy Głównej i trasie nr 14, przed budynkiem Ośrodka Zdrowia.
W ramach projektu zaplanowano szereg prac wykonywanych przez mieszkańców sołectwa, które pozwoliły im się ze sobą wspólnie integrować podczas pracy. Dodatkowo zagospodarowany plac jest miejscem integracji i wypoczynku dla społeczności lokalnej.
Projekt napisany przez Sołectwo Domaniewice i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Za pośrednictwem projektu w okresie lipiec – październik 2018 roku zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez:
– uporządkowanie całego terenu, ułożenie obrzeży betonowych i kostki brukowej stanowiącej – obrzeże oddzielające nasadzenia krzewów i drzew od trawnika
– transport i wysypanie ziemi pod nasadzenia
– ułożenie agrotkaniny pod nasadzenia,
– wysypanie podłoży pod nasadzeniami kamieniem oraz korą
– zasiew nowej trawy
– nasadzenia krzewów i drzewek w klombie
– centralną część klombu ma tworzyć srebrny świerk, który w przyszłości będzie oświetlony lampkami w okresie świąt Bożego Narodzenia,

Mieszkańcy Sołectwa angażując się w projekt nieodpłatnie własnymi siłami  uporządkowali teren, ułożyli agrotkaninę pod nasadzenia, nasadzenie krzewów i drzewek, , wysypali podłożę pod nasadzenia kamieniem i korą oraz zasiew trawy.
W ramach wykonania w/w prac mieszkańcy wykorzystywali siły rąk własnych oraz  sprzęt rolniczy, który posiadają np. ciągniki rolnicze z ładowaczami i maszynami towarzyszącymi.

 

DSC_0055
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0066
DSC_0068
DSC_0072
DSC_0076
DSC_0079
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0117
DSC_0123
DSC_0134

STRONIEWICE PIĘKNIEJĄ C.D.

20 października 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Stroniewicach odbył się ostatni już etap realizacji projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Dotychczas w ramach projektu posadzono krzewy przy świetlicy, zakupiono altanę ogrodową i pomalowano ścianę szczytową budynku świetlicy.
Ostatnim zadaniem tego projektu była organizacja imprezy dla Sołectwa promującej region, którą zorganizowało wspólnie Sołectwo, KGW oraz OSP Stroniewice.
Główną atrakcją festynu były występy artysty cyrkowego p. Mirosława Zgierskiego, który swoimi umiejętnościami zachwycił wszystkie dzieci. Ponadto dzieci bawiły się przy muzyce ludowej, piekły i dekorowały ciasteczka a także dzięki charakteryzatorom malującym ich buzie i  robiącym tatuaże  mogły zamienić się w postacie z bajek.
Wszyscy mogli skosztować pysznej grochówki, kiełbaski z grilla i chleba ze smalcem

DSCN0248DSCN0255DSCN0264

DSCN0269

 

DSCN0277

DSCN0281

 

 

 

 

DSCN0308

 

DSCN0326DSCN0329

DSCN0304DSCN0330DSCN0341

DSCN0350

DSCN0357

DSCN0358

DSCN0362DSCN0365DSCN0374DSCN0376DSCN0380

Program Priorytetowy „ Czyste Powietrze ”

              Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

Projekt U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Domaniewice

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023

ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt U C H W A Ł A Nr …………Rady Gminy Domaniewice

 

 

STRONIEWICE PIĘKNIEJĄ

W miejscowości Stroniewice rozpoczęto realizację projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego w kwocie 5.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane poniższe zdania:

– wykonanie nasadzeń krzewów wraz z odpowiednim przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu na ten cel,

– zakup i postawienie na utwardzonym terenie altany ogrodowej,

– pomalowanie ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej,

– organizacja imprezy dla Sołectwa promującej region.

IMG_20180818_170736IMG_20180829_164022IMG_20180829_123333IMG_20180829_164000IMG_20180914_143434IMG_20180920_155602

Wybór przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

UCHWAŁA NR XLV/264/18
RADY GMINY DOMANIEWICE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Domaniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice został wybrany
Pan Arkadiusz Stajuda.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Lusztak

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz czwarty możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

(więcej…)

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl