Aktualności

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego

        W dniu 13 lipca 2018 roku gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego-   Witolda Stępienia oraz Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego- Ilonę Rafalską. Celem wizyty było podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla […]

Zobacz wszystkie wiadomości