Aktualności

Komunikat z dnia 17.11.2017 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach

W związku z wydaną decyzją przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łowiczu stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia – ze względu na pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody w wodociągach w Skaratkach (Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże) i Reczycach, Wójt Gminy Domaniewice informuję, że w dniu 16.11.2017 r. zostały wyłączone Stacje Uzdatniania Wody w Skaratkach i Reczycach. Obecnie do w/w sieci wodociągowych   woda przydatna do spożycia dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania […]

Zobacz wszystkie wiadomości