Aktualności

„Remont drogi gminnej” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019 r. –zakończony.

  Droga na odcinku  Sapy – Strzebieszew o długości 1,224 km wykonana została przez firmęz Sochaczewa „DROG-BET” Marcin Głuchowski wyłonioną w przetargu nieograniczonym.  Droga ta stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy miejscowością Sapy i miejscowością Strzebieszew. Prace polegały na  wykonaniu  nowej nakładki  asfaltowej, remoncie  oraz odtworzeniu istniejących poboczy,  czyszczeniu i wyprofilowaniu dna rowów oraz oznakowaniu drogi. Całkowita wartość zadania  389.188,17 zł., w tym: kwota udzielonego […]

Zobacz wszystkie wiadomości