Aktualności

Inwestycja Gminy Domaniewice „Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”

W budżecie gminy na 2018 rok Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Domaniewice postanowili przeznaczyć środki na zagospodarowanie działek oznaczonych nr ewid. 372 i 1852 przy ulicy Kościelnej. Przed inwestycją teren ten był niezagospodarowany i sprawiał wrażenie terenu mało uporządkowanego w tak  bardzo istotnej przestrzeni publicznej Gminy Domaniewice. W ramach tej inwestycji zaplanowano do wykonania dwa następujące zadania: – zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów […]

Zobacz wszystkie wiadomości