Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (sadach) powstałych w wyniku przymrozków wiosennych. Osoby zainteresowane oszacowaniem strat w sadach proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków w terminie do dnia 06 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach (pokój nr 1). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz obowiązkowo kserokopię/wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2020r. złożonego w AR i MR. Wniosek o oszacowanie szkód […]

Zobacz wszystkie Artykuły

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl