Aktualności

Z dniem 10 grudnia 2019 roku zmieni się konto bankowe do opłaty za śmieci

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 poz. 1579 ze zm.) środku pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym. Mają powyższe na uwadze od dnia 10 grudnia 2019 roku należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Domaniewicach lub na wyodrębniony […]

Zobacz wszystkie wiadomości