Aktualności

STRONIEWICE PIĘKNIEJĄ

W miejscowości Stroniewice rozpoczęto realizację projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego w kwocie 5.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane poniższe zdania: – wykonanie nasadzeń krzewów wraz z odpowiednim przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu na ten cel, – zakup i postawienie na utwardzonym terenie altany ogrodowej, – pomalowanie ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej, – organizacja […]

Zobacz wszystkie wiadomości